Advocatenkantoor met juridische dienstverlening op maat

Het beroep van advocaat mag dan wel een van de oudste beroepen ter wereld zijn, het belet niet dat de invulling ervan over de jaren heen veel geëvolueerd is, uitgebreid is geworden en een andere vorm heeft aangenomen dan vroeger. De dienstverlening is er op gericht is om bijstand in diverse vormen te verlenen : door middel van advies, en het actief optreden door middel van onderhandelingen, bemiddelingen en juridische procedures.

 

Wij streven er naar eigentijdse invulling te geven aan alle facetten die het beroep van advocaat kenmerken en bieden u daarbij de bijzondere waarborgen die u mag verwachten wanneer u een advocaat onder de arm neemt.  U kan er als opdrachtgever dus van op aan dat wij steeds enkel uw belangen op consequente en adequate wijze zullen behartigen, in alle transparantie naar u toe, onafhankelijk van wie dan ook  en steeds met het grootste respect voor het beroepsgeheim en de toepasselijke deontologische regels. 

 

De expertise die ons team heeft opgebouwd wordt optimaal benut teneinde uw belangen te vrijwaren, ongeacht of het gaat om een particulier of een onderneming : wij leveren steeds maatwerk, aangepast naar opdrachtgever en noden toe. Het recht wordt steeds complexer, net zoals onze samenleving, het zal u dan ook niet verwonderen dat onze advocaten bijzondere aandacht hebben voor hun voorkeurmateries. Uw belang staat centraal, uw tevredenheid ons doel en uithangbord.

 

De adviserende functie die een advocaat kan vervullen wordt, spijtig genoeg, vaak uit het oog verloren . Belangrijke beslissingen en engagementen verdienen nochtans de nodige aandacht, zodat u altijd op de meest volledige en geïnformeerde wijze keuzes maakt, met de nodige waarborg dat u weet waar u aan begint of niet aan begint. Op die manier worden uw rechten op de best mogelijke manier gewaarborgd. Een voorafgaand juist advies, kan u later veel problemen en geld besparen.

 

Het vooruitdenken en de ervaring bij het voeren van procedures, maakt van ons tevens de perfecte partner om u bij te staan bij het opstellen van tal van overeenkomsten en hetvoeren van onderhandelingen: overeenkomsten vormen immers de weerspiegeling van de wil van partijen en dienen per definitie om bij een eventuele discussie aan te tonen wat de gemaakte afspraken waren. Een overeenkomst moet deze wil dus zo goed als mogelijk verwoorden en onder meer voorzien wat de rechten van partijen zijn bij een dispuut. Een overeenkomst sluiten gaat dus verder dan louter maar noteren van wat de afspraken zijn.

 

Niet elk probleem eindigt noodzakelijk in een proces. Wij zijn er op uit om u zo goed als mogelijk te vrijwaren van een lang aanslepend proces en zullen op doorgedreven manier steeds het meest adequate middel aanwenden teneinde u in geval van conflict bij te staan. Bemiddeling vormt daarbij zeker een alternatief voor een gerechtelijke procedure, maar mag nooit een doel op zichzelf zijn: overleg en het zoeken naar creatieve uitwegen voor problemen is steeds mogelijk, zolang deze geen aanslag op uw rechten uitmaakt.

 

Wanneer een gerechtelijke procedure uiteindelijk onvermijdelijk blijkt te zijn, staan wij er garant voor om u met de expertise en ervaring van ons team de best mogelijke bijstand te verlenen teneinde een zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen.