Onze mensen

Advocaten

Patrick Martens (Brugge °10.4.1962) volgde humaniora aan het Sint Lodewijkscollege te Brugge en behaalde het diploma licentiaat in de rechten aan de UGent in 1985 en sindsdien advocaat.

 

Materies: personen en familierecht , strafrecht, handelsrecht, contractenrecht en vennootschapsrecht, huur- en handelshuur, sociaal zekerheidsrecht, burgerlijke aansprakelijkheid en bouw- en aannemingsrecht.

Hij is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Tevens was hij effectief lid van de Nederlandstalige Benoemingscommissie van het Notariaat 2008-2012 en plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor de Justitie 2012-2016

Stefan Pieters (Brugge °7.8.1971) volgde humaniora  aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge en behaalde het diploma  van licentiaat in de rechten op 2.7.1997 aan de Universiteit Gent. Hij is actief als advocaat sinds 1997.

 

Materies : handelsrecht, insolventierecht, huur- en handelshuur, contractenrecht, vennootschapsrecht.

 

Hij was lange tijd lid van de Raad van de Orde van advocaten te Brugge en is sinds oktober 2013 bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies.

Steven Deschrevel  (° 1972) liep school te Brugge behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de KUL in 1995. Hij is advocaat sinds 1995.

Materies: burgerlijke aansprakelijkheid (afhandeling schadegevallen), aannemingsrecht, personen- en familierecht, huur- en handelshuur, jeugdrecht (houder van een certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht) en schuldbemiddeling.

Mr. Deschrevel is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en ook houder van het getuigschrift cassatie in strafzaken.

Hij houdt evenzeer nog een eigen tweede kantoor aan de Kortrijkstraat 10 te 8200 Sint-Michiels.

janne kantoor.jpg

Pieterjan Dens (Antwerpen, °08.07.1990)

volgde humaniora aan het Bisschoppelijk College te Veurne en behaalde het diploma van Master in de Rechten aan de UA. Hij is actief aan de balie van Brugge sinds 01.04.2015 en liep stage op het kantoor van zijn stagemeester, Mr. Hugo Dekeyzer.

Zijn interesse gaat uit naar personen- en familierecht, strafrecht, contractenrecht, huur- en handelshuur, burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, bouw- en aannemingsrecht.

Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatie in strafzaken.

Julien WYDOODT (Brugge °28.8.1989) volgde humaniora aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge en behaalde het diploma Master in de Rechten op 10.9.2015 aan de Universiteit Gent.

 

Hij is actief als advocaat sinds november 2015 aan de Balie Brugge.

 

Materies: handels- en economisch recht, burgerlijk recht, strafrecht, huur- en handelshuur, contractenrecht.

Janne DEVOLDER

foto Victoire.jpeg

Victoire DESMET

Administratieve medewerkers

Maarten VAN HULLE

Shirley-Ann FRIEDRICHS